Zásobování lékáren je specifická logistická operace

Zdravotnické pomůcky

Zásobování lékáren TL Cargo a zdravotnických zařízení je jednou z oblastí logistiky, která se zabývá velmi úzce specializovaným okruhem předmětů. Ty se dělí do několika skupin a každé z nich je nutné věnovat maximální pozornost a určité zvláštní metody a postupy práce. Patří sem léky a léčivé přípravky, tedy ve značném rozsahu především syntetické či přírodní chemické látky a dále speciální vybavení elektronikou, stroji a přístroji v léčebném či diagnostickém režimu a zdravotnické pomůcky a potřeby. Přeprava a distribuce těchto předmětů je rovněž vázána na spolupráci logistických firem s léčebnými zařízeními ve smyslu dodržování bezpečnostních předpisů při jejich skladování a manipulaci.

léky v lékárně

Přeprava léků

Léky tvoří speciální kategorii materiálu, kterým se zásobování lékáren, lékařských ordinací či nemocnic zabývá. Léků a léčivých přípravků totiž existuje obrovské množství a většina z nich vyžaduje osobitý přístup a speciální podmínky. Kupříkladu musíte zajistit, aby byly tyto výrobky přepravovány za konstantní teploty (či teploty v určitém rozmezí), za normálního atmosférického tlaku, za běžné vlhkosti. Mnoho preparátů je náchylných na mechanické poškození a musí být zajištěny proti pohybu. Týká se to zejména skleněných lahví či křehkých plastových nádob, krabic a boxů.

práce se zkumavkami

Léky, to nejsou jen tabletky, jaké známe např. v podobě Brufenu, Paralenu či Acylpyrinu, patří sem i přírodní léčivé přípravky, emulze, kapky, éterické oleje, výtažky, lihové tinktury a to vše se musí přepravovat s citem a s patřičným logistickým vybavením.

Vybavení laboratoří

Laboratorní technika je další svéráznou oblastí, kde vyžaduje logistika velmi specifické metody a přístupy. Pracuje se tu zejména se sklem a plastem, a to mnohdy i ve větších rozměrech. Na to vše potřebujete dostatečně velké skladovací prostory a transportní techniku, nelze nakládat laboratorní vybavení do běžného zavazadlového prostoru osobního auta.